Tag Archives: Södersjukhuset

Resuscitation Academy på Södersjukhuset

20161122_133814-01

Hanna Orre från Laerdal visar RQI systemet för några kursdeltagare

RQI resultat efter HLR 2 min

RQI resultat efter HLR 2 min

Den 22 november gav RA Sweden i samarbete med Svenska HLR rådet en utbildningsdag på Södersjukhuset med 23 deltagare från räddningstjänsten, polisen och ambulansen i olika län. Temat var högkvalitativ HLR och de tio stegen hur man kan förbättra överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom förändringsarbete i egen organisation. Några av föreläsningarna var kunskap bakom kedjan som räddar liv, nya guidelines i HLR, tidig identifiering- larmsamtalets betydelse, samt vad händer efter ROSC. Deltagarna fick också testa Laerdals RQI system för att kunna träna HLR ofta med god kvalitet,  sk “Low-Dose – High Frequency” träning. Kursledningen tackar alla medverkande för en givande och inspirerande dag! Nästa RA utbildning 2017 kommer att annonseras på hlr.nu samt på denna hemsida.

swedish-resuscitation-academy-schema-2016

Följ RA Sweden på Facebook

Resuscitation Academy kurs 22 november: Se nya schemat här!

Resuscitation Academy logga

Centrum för hjärtstoppsforskning på SÖS och Svenska rådet för hjärt-lungräddning bjuder in till en RA kurs den 22 november. Kursen riktar sig till all personal inom ambulanssjukvården, räddningstjänsten eller polisen som brinner för ämnet och vill utveckla sig i sin yrkesroll. Dagen kommer bestå av föreläsningar och praktiska övningar, allt inom ämnet plötsligt oväntat hjärtstopp. Utbildarna består av personer med hög kunskap i ämnesområdet.

Inbjudan till Resuscitation Academy Swedens nya satsning

Anmäl dig här

Swedish Resuscitation Academy – preliminärt schema 2016,2

Centrum för hjärtstoppsforskning flyttar

20160627_153409

Centrum för hjärtstoppsforskning flyttar nu från Forskningscentrum plan 3 på Södersjukhuset till Jägargatan 20, plan -1 inom sjukhusområdet. För att besöka oss via huvudentrén, gå till F-hissarna och åk upp till plan 2, där börjar “Skyway” en gångförbindelse mellan SÖS och Jägargatan. Ta därefter hissen i slutet av Skyway till plan -1 och sväng vänster. Forskningscentrum ligger på vänster sida i korridoren. Den yttre vägen till Jägargatan 20 är just nu mycket besvärlig att använda p g a de stora ombyggnationer som pågår på SÖS västra sida med sprängningar och avspärrningar. Posten ställs tills vidare till den gamla adressen på Forskningscentrum 3 tr. Se länk nedan för orientering på SÖS.

http://www.sodersjukhuset.se/Besok-pa-SOS/Hitta-pa-SOS/