Tag Archives: hjärtstopp

Utstein kriterier 2015 för uniform rapportering av hjärtstopp

ILCOR Consensus Statement om rapportering av hjärtstopp har nyligen publicerats i Circulation (Tidigare publicerad i Resuscitation 2104 som “Article in press”): “Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation
Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest” (Circulation. 2015;131:1286-1300).

Utstein 2015

Tema hjärtstopp i Läkartidningen

Läkartidningen har publicerat ett temanummer om hjärtstopp i nr 14/15/2015 i samband med symposiet om hjärtstopp på Sophiahemmet den 14 april. Läs spännande artiklar om läkemedel vid A-HLR, nedkylning av hjärtstoppspatienter, hjärtstartare i samhället och vård efter hjärtstopp m m. Se bifogad PDF.

LKT1514_15