Tag Archives: hjärtstopp

Ny artikel om larmcentralens roll för att hänvisa vittnen till hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp

p2
Centrum för Hjärtstoppsforskning och doktoranden på KI, David Fredman, har publicerat en artikel i Resuscitations julinummer 2016 om den första länken i kedjan som räddar liv “Expanding the first link in the chain of survival – Experiences from dispatcher refferal of caller to AED locations”.

Man har undersökt hur ofta en larmoperatör hänvisar inringaren (vittnet) till ett hjärtstopp att hämta närmaste hjärtstartare som finns markerad på ett kartstöd som SOS-A har tillgång till. Mellan februari och augusti 2014 registrerades 3009 st misstänkta hjärtstopp och i 6.6% (200) av fallen fanns det en hjärtstartare inom 100 meter från den drabbade. I 24% (47) av dessa 200 fall var inringaren inte ensam på platsen, utan en annan person skulle ha kunnat hämta hjärtstartaren om instruktioner givits av larmoperatören. Resultaten visade dock att i endast två av 47 fall använde sig larmcentralen av hänvisning till närmaste hjärtstartare.

Resultaten presenterades även som en poster vid kongressen EMS2016 i Köpenhamn i slutet av maj.

Program i Vetandets värld om hjärtstopp

Bild 005

Sveriges Radios program Vetandets värld om vetenskap, forskningsrön och ny teknik, publicerade den 20 maj ett avsnitt som handlar om hjärtstopp: “Hjärtstopp – forskningens ultimata prov”. I programmet intervjuas en person som har överlevt ett hjärtstopp och händelserna kring detta. Vidare får vi höra professor Sten Rubertsson från anestesikliniken i Uppsala som har forskat om mekaniska bröstkompressioner med LUCAS systemet (LINK studien).

Vetandets värld 20 maj – Om hjärtstopp

LINK studien 2014 i JAMA

Hjärtstartarregistret räddar liv

untitled

Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) ägs av Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden och företagen Decerno och EPM. Registret utgör en viktig forskningsresurs, bland annat i Hjärtstoppscentrums SAMBA studie där SMS livräddare larmas ut både till närmaste hjärtstartare och till den drabbade med hjärtstopp. Larmcentralen har uppgifter om alla registrerade hjärtstartare på sina kartor och kan via telefon dirigera inringaren att hämta närmaste hjärtstartare.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukvården och behandling startas i cirka hälften av fallen. Endast 11% överlever sitt hjärtstopp och vi kan göra mycket mer för att öka överlevnaden. En viktig faktor är att SOS Alarm får kännedom om var alla hjärtstartare är placerade i landet. Gå in på SHRs karta, skriv in din hem- eller jobbadress för att se vilka hjärtstartare som finns i din närhet om du skulle behöva ingripa vid ett hjärtstopp. Se gärna också efter om din idrottsförening, skola, bostadrättsförening, affär mm har registrerat sin hjärtstartare så att den syns på kartan. På SHRs hemsida finns uppgifter om hur du ska anmäla en hjärtstartare till registret. Hjärtstoppscentrum bedriver även forskning inom området placering och användning av hjärtstartare, för det har visat sig att det finns många hjärtstartare i samhället, men de är ojämnt fördelade och hjärtstoppen inträffar inte alltid där utbudet av hjärtstartare är som tätast.

Vill du veta mer om SHR läs på hemsidan länk nedan, eller kontakta projektledare Sophia Arslan
sophia.arslan@hlr.nu

Läs mer om forskning om hjärtstartare

Läs mer om SAMBA studien här

Länk till Hjärtstartarregistret

Tio steg till förbättrad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus

 

Resuscitation Academy logga

I juni 2015 samlades ett antal forskare och ledare inom området hjärtstopp utanför sjukhus på Utstein kloster i närheten av Stavanger. Syftet med det internationella mötet var att skapa ett konsensusdokument om best practice för hur överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus ska kunna förbättras. Nu har dokumentet publicerats i samarbete med Resuscitation Academy i Seattle och det heter “10 steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest”. Det 79-sidiga dokumentet kan hämtas som PDF på RA:s hemida: http://www.resuscitationacademy.com/ alternativt laddas ner gratis från ITunes. Nedan finns en länk till det dokument som var grundmaterial till Utstein mötet, samt vilka som deltog från respektive land. Från Centrum för Hjärtstoppsforskning deltog professor Leif Svensson och från Svenska registret för Hjärt-lungräddning, professor Johan Herlitz.

“A call to action”, grunddokumentet för Utsteinmötet 2015

Artikel i Samverkan 112 om drunkningsfall i Göteborgs skärgård

claessonsido

På kursen Resuscitation Academy den 17-18 november 2015 föreläste disputerade ambulanssjukskötaren Andreas Claesson, Centrum för Hjärtstoppsforskning, om ett fall av hjärtstopp i samband med drunkning och hypotermi. Det var en sjuårig flicka som dagen före julafton 2010 hittades i vattnet nedanför en brant klippa i Göteborgs skärgård, temperaturen  i luften var minus 12 grader. Fallet med lycklig utgång är beskrivet i en vetenskaplig artikel i Critical Care Medicine (Nov 2015) “Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning”.

Läs även artikel i nya Samverkan 112 nr 1 (2016), där Sven Åsheden rapporterar om fallet.

Artikel Samverkan 112

Uppmaning från hjärtstoppsforskare: Därför ska du kunna hjärt-lungräddning!

I en artiHjärtstopp och defibrilleringkel i tidningen Metro från den 26 februari, uppmanar de båda hjärtstoppsforskarna docent Jacob Hollenberg från KI, Centrum för hjärtstoppsforskning, och ordföranden i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, docent Johan Engdahl, alla att gå en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR). Det kan vara helt avgörande om en person som drabbats av hjärtstopp ska kunna räddas, och forskning har visat att det är de allra första minuterna som är absolut viktigast. Man brukar säga att chansen till överlevnad minskar med ca 10% per minut om ingen i närheten startar HLR.

De flesta hjärtstopp sker i hemmet och det kan ta tid innan ambulans eller räddningstjänst anländer. Startas HLR direkt har den drabbade mer än dubbelt så stor chans att överleva och känner man sig osäker som livräddare hjälper larmoperatören på SOS till med att instruera om handgrepp och kompressionstakt, s. k. telefon-HLR.

Metro artikel om hjärt-lungräddning

Johan Herlitz symposium på Läkaresällskapet 11 april 2016

Johan Herlitz

Johan Herlitz är en av de absolut främsta inom hjärtstoppsforskningen både i Sverige och internationellt, och till Johans ära kommer ett symposium att hållas på Läkaresällskapet i Stockholm den 11 april. Programmet är ännu så länge preliminärt, men kommer att innehålla inslag om nya HLR guidelines 2016, samt pågående forskning och utveckling inom området från forskningsgrupper i Uppsala, Göteborg, Lund/Malmö och Stockholm. Vidare är den kände hjärtstoppsforskaren Rudy Kostner från Holland inbjuden som talare. Välkommen till en dag i forskningens tecken!

Symposiet är fullbokat!

Program

Anmäl er här

 

 

Drönartransport av hjärtstartare vid hjärtstopp, nytt sätt att rädda liv?

Försök med små, obemannade drönare pågår över hela världen för uppdrag i olika former. Det finns t. ex drönare som levererar livbojar till personer som riskerar att drunkna, och ett stort företag i bokbranschen i USA planerar att starta med drönarleveranser till kunder som ska få sitt bokpaket inom 30 min efter beställning.

Centrum för Hjärtstoppsforskning har initierat ett projekt (“DRILL”) tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting, Sjöräddningssällskapet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där hjärtstartare har skickats med drönare till fingerade hjärtstopp i Stockholms skärgård för att pröva tekniken. Drönare får med nuvarande regler inte köras utan visuell kontakt, så den som skickar iväg drönaren måste hela tiden se den, vilket kan bli en riktig utmaning i skärgården. Fler testflygningar krävs samt en mer utvecklad teknik vid leverans av hjärtstartaren, så den inte går sönder eller släpps på fel plats. Stockholms Handelskammare har nyligen publicerat en rapport: “Släpp fram drönarna”, där man anser att reglerna för drönartjänster bör ses över i syfte att underlätta framtida användning.

Se SVT inslag om DRILL försöket här.

Släpp_fram_drönarna_SHK

octocopter_testflug_09_wasserzeichen_595x337