Glad midsommar!

Snart är det midsommar och vårterminen går mot sitt slut. Centrum för Hjärtstoppsforskning har haft sommaravslutning även om arbetet egentligen aldrig upphör ens på sommaren. Vi har haft stora framgångar med en artikel i JAMA av Andreas Claesson om hur drönare kan rädda liv vid både hjärtstopp och vid eftersökning av drunknade. David Fredman har nyligen publicerat en artikel i BMJ Open om geografiska samband mellan hjärtstopp och hjärtstartare. SMS Livräddarprojektet belönades med 100 000 kr i pris på MedTeach4Health tävlingen i konkurrens med 38 andra bidrag. Ludwig Elfwén har vunnit 12 000 kr på Kardiologföreningens vårmöte för bästa muntliga presentation av resultat från DISCO studien. Thomas Hermansson har skrivit en magisteruppsats på Sophiahemmets högskola om HLR utbildning inom ambulanssjukvården. Ingela Hasselqvist-Ax har presenterat resultat från SAMS studien på EMS2017 kongressen i Köpenhamn och fått pris som en av åtta “Best abstract”.

Flera spännande studier är i planeringsfas, bland annat ECMO behandling av patienter med refraktära ventrikelflimmer, en feasabilitystudie i Stockholms län som startar 2017-2018. På KS Solna pågår studier om läkemedel vid hjärtstopp under ledning av Therese Djärv och Susanne Rysz. TANGO2 studien med syfte att undersöka om enbart bröstkompressioner är likvärdigt som HLR med inblåsningar och bröstkompressioner inkluderar patienter varje vecka. Ett samarbete med Norge, Danmark och Holland (COSTA) när det gäller forskning om hjärtstopp utanför sjukhus och placering av hjärtstartare i samhället, samt ökat fokus på larmcentralens roll i kedjan som räddar liv fortsätter. Vi ser fram emot en spännande höst!

Centrum för Hjärtstoppsforskning på KI önskar alla medarbetare, samarbetspartners, forskarkollegor, sponsorer och alla våra vänner en riktigt glad midsommar och skön semester!