Välkommen till Centrum för hjärtstoppsforskning

Den här hemsidan drivs av Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna och Södersjukhuset i Stockholm. Vi arbetar med forskning inom hjärtstopp och hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer om oss här!

 


Lyckat vetenskapligt försök med drönare i Älmstatrakten

Lyckat vetenskapligt försök med drönare i Älmstatrakten

Tillsammans med räddningstjänsten i Älmsta, Norrtälje kommun och tekniker från Flygfilm i Trollhättan har forskaren Andreas Claesson utfört försök med drönare som levererar hjärtstartare till historiska hjärtstopp. Med det avses platser där hjärtstopp tidigare har inträffat och där ambulansens kända responstid jämförs med hur lång tid det tar för drönaren att avverka samma sträcka. Efter fler Läs mer.
Publika hjärtstartare används sällan

Publika hjärtstartare används sällan

  Det blir allt fler hjärtstartare i Sverige placerade på publika platser, men det är få som kommer till användning. I det Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) kan ägare till hjärtstartare registrera sin apparat och ange när den är tillgänglig under dygnet. Kartan över registrerade hjärtstartare kan sedan användas av både allmänhet och SOS Alarm för att apparaten snabbt ska kunna hämtaLäs mer.
SLL satsar på innovationer - drönare med hjärtstartare i glesbygd

SLL satsar på innovationer - drönare med hjärtstartare i glesbygd

På Stockholms läns landstings innovationsdag den 4 oktober presenterades ett 60-tal projekt som alla har beviljats pengar från innovationsfonden. Centrum för Hjärtstoppsforskning presenterade sitt forskningsprojekt "Drill2" (DRones euipped with defibrillators to save lives In Stockholm Läns Landsting) med att utveckla en drönare, UAS (Unmanned Aerial Vehicle) som ska leverera hjärtstartare tilLäs mer.
Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

Lag om hjärtstartare skulle rädda många liv

I en debattartikel i Dagens Medicin 161005 skriver ordförandena i Hjärt-Lungfonden och i Svenska HLR rådet samt Leif Svensson och Jacob Hollenberg från Centrum för Hjärtstoppsforskning en kommentar till regeringens utlåtande i höstbudgeten om en lag av utplacering av hjärtstartare på offentlig plats. Regeringen anser att en sådan lag skulle strida mot det kommunala självstyret. Debattörerna häLäs mer.
SMS livräddare startar i Västra Götalandsregionen

SMS livräddare startar i Västra Götalandsregionen

Den 3 oktober startade SMS livräddare i Västra Götalandsregionen. Det är redan många anmälda livräddare, men det behövs fler! Om du har appen, kontrollera att den senaste versionen är installerad. Anmäl dig som ny livräddare via appen som laddas ner på App Store eller Google Play. För mer information se länk nedan där all information om projektet finns. Inom kort kommer också en länk på hemsidLäs mer.
Utmärkelser för best abstract till tre doktorander på Hjärtstoppscentrum

Utmärkelser för best abstract till tre doktorander på Hjärtstoppscentrum

På den kommande ReSS konferensen (Resuscitation Science Symposium 12-13 nov i New Orleans), en del av den stora årliga American Heart Association kongressen, har tre av doktoranderna på Centrum för Hjärtstoppsforskning erhållit "Young Investigator Award". Ludwig Elfwén, läkare på  Vo Kardiologi Södersjukhuset deltar med sin abstract " Early coronary angiography is associated with improved 3Läs mer.